• CLASSES ARE ON SCHEDULE FOR SPRING BREAK 2017!

  • GOOD FRIDAY - NO HULA APRIL 14, 2017

  • MERRIE MONARCH WEEK - NO HULA APRIL 17-21, 2017

  • MEMORIAL DAY - NO HULA MAY 29, 2017

  • SUMMER VACATION - NO HULA IN JULY 2017

  • LABOR DAY - NO HULA SEPTEMBER 4, 2017

  • THANKSGIVING - NO HULA NOVEMBER 20-25, 2017

  • HĀLAU CHRISTMAS PARTY - DECEMBER 2, 2017 (TBA)

  • CHRISTMAS VACATION - NO HULA DECEMBER 17, 2017 - JANUARY 7, 2018

  • HULA RESUMES JANUARY 8, 2018