• CLASSES for 2017 END DECEMBER 13!

  • HULA RESUMES JANUARY 7, 2018 @ 3:30

  • MERRIE MONARCH WEEK - NO HULA APRIL 1-8, 2018

  • MOTHERʻS DAY - NO HULA MAY 13, 2018

  • MEMORIAL DAY - NO HULA MAY 28, 2018

  • SUMMER VACATION - NO HULA IN JULY 2018

  • LABOR DAY - NO HULA SEPTEMBER 3, 2018

  • THANKSGIVING - NO HULA NOVEMBER 18-24, 2018

  • HĀLAU CHRISTMAS PARTY - DECEMBER 9, 2018

  • CHRISTMAS VACATION - NO HULA DECEMBER 13, 2017 - JANUARY 5, 2018

  • HULA RESUMES JANUARY 6, 2019